Integritetspolicy

Vi på Working On My Own värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd, samtidigt som dina personuppgifter aldrig säljs vidare utanför vår verksamhet.

I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder de personuppgifter som du lämnar till oss. Här beskriver vi även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vid frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

Ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter

Aktiebolaget Working On My Own Design Studio 79, organisationsnummer 559375-1687, Galoppvägen 14, lgh 1804, 170 67 SOLNA, är ansvarig för de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy om inte annat särskilt anges.

Vilka personuppgifter vi samlar om dig

Vi samlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, telefonnummer, adress, betalningsinformation och information kring de produkter du beställer.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter ger du själv i samband med att du genomför en beställning via vår e-handel på workingonmyown.se. Därmed har du också samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter utifrån vår integritetspolicy och de lagliga grunder som finns bakom. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, för att vi omedelbart ska upphöra behandlingen av dina personuppgifter. Detta förutsätter dock att de inte längre behövs för att vi ska kunna fullfölja ett avtal eller några rättsliga förpliktelser.

Varför spara vi dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullfölja det avtal om köp som ingås mellan oss och dig som kund i samband med en beställning.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din order, för att kunna leverera dina produkter, för hantering av din betalning och för att kunna hjälpa dig vid frågor rörande din beställning. Vi använder även uppgifterna för att kunna efterleva lagkrav gällande bokföring.

Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Working On My Own och delas endast med våra samarbetsparters för betallösningar och transportlösningar i samband med betalning och leverans av din beställning. Working On My Own har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas endast så länge det motiveras av det bakomliggande syftet för behandlingen. Hur lång tid vi sparar dina personuppgifter kan därmed variera. Som huvudregel lagrar vi endast personuppgifter avseende aktiva kunder eller när det finns lagkrav eller andra tvingande skäl för lagring. Som aktiv kund räknas du som gjort ett köp hos oss eller loggat in på ditt medlemskonto under de senaste 36 månaderna. Vänligen notera att vi är skyldiga enligt lag att spara vissa personuppgifter, såsom bokföringsuppgifter, även efter att du inte längre är en aktiv kund.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse – Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga.

Rätt till radering – Vi sparar dina kunduppgifter i 36 månader efter du har fått din leverans för att kunna fullgöra våra skyldigheter gällande reklamationsrätt. Därefter anonymiseras de förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall denna data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Rätt till begränsad behandling – Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad tills oriktiga uppgifter har rättats eller annan invändning har utretts.

Rätt till invändning – Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning.

Cookies

Vad är cookies och hur används dem?

När du besöker vår webbplats lagras så kallade cookies på din dator. Cookies är små datafiler med enhetsinformation om din användning av webbplatsen. Tack vare cookies kan webbplatsen komma ihåg vilka varor du lagt i varukorgen och se var du befinner dig i beställningsprocessen. Om du inte har cookies aktiverat i din webbläsare kommer du inte kunna genomföra ett köp, du kommer dock fortfarande kunna besöka vår webbplats.

Vi använder cookies på vår webbplats för följande syften:

Funktionalitet – för att du kan placera varor i varukorgen och logga in på ’Mitt Konto’ sida och för att du inte ska behöva ange språkval och andra inställningar eller logga in på nytt för varje besök

Säkerhet – för att kunna särskilja dig från andra användare och upprätthålla en säker uppkoppling

Analys – för att ge oss statistik över antal besökare och klickmönster på webbplatsen

Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera på ett säkert sätt och dessa cookies installeras automatiskt på din enhet, baserat på vårt berättigade intresse att tillhandahålla en säker webbplats för att erbjuda våra produkter och tjänster. Andra cookies, såsom de som används för analys, lagras endast om du samtycker till det genom vår cookiebanner på webbplatsen.

Cookies lagras på din enhet tills deras utgångsdatum gått ut och de rensas automatiskt eller tills du rensar cookies på din enhet. De flesta cookies vi använder på vår webbplats rensas när du lämnar vår webbplats eller efter 30 dagar.